Siffrorna avser andra kvartalet 2022 och innebär en ökning jämfört med föregående kvartal. Nio länder analyserades: Bulgarien, Slovakien, Italien, Frankrike, Slovenien, Belgien, Österrike, Irland och Finland. Portugal ingår inte i denna analys.

Enligt en rapport från ECO ökade andelen av den europeiska befolkningen som har "svårigheter" eller "stora svårigheter" att betala räkningar under andra kvartalet 2022 i alla analyserade länder, med undantag för Slovenien och Finland, där indikatorn minskade med 0,1 respektive 0,5 procentenheter.

De största framstegen noterades i sin tur i Frankrike och Österrike, med en ökning på 5,6 respektive 2,7 procentenheter.

Andelen av befolkningen som har "svårigheter" eller "stora svårigheter" att betala räkningarna varierade från 11 % i Finland till 39,8 % i Bulgarien. Andelen av befolkningen som befann sig i den motsatta situationen, dvs. som hade "lätt" eller "stor lätthet" att betala räkningarna, låg mellan 3,6 % i Bulgarien och 40,5 % i Finland.

Den europeiska befolkningen som har "lätt" eller "mycket lätt" att betala räkningar minskade jämfört med årets första kvartal i de nio analyserade länderna. Det enda undantaget från denna trend var Italien, där variationen ökade med 0,3 procentenheter.

Slovenien (-4,4 procentenheter) och Österrike (-4 procentenheter) var de länder där den största minskningen av befolkningen med lätt eller mycket lätt att betala räkningar skedde.