Klagomålen från Comboios de Portugal(CP) ökade med 66 % mellan den 1 januari och den 29 november 2022, jämfört med samma period förra året, enligt Portal da Queixa.

Tågförseningar och inställda tåg står för 41 % av alla klagomål, medan brist på information står för 24 %. Problem med att köpa biljetter online (16 %) och dåliga villkor (15 %) följer på listan över de viktigaste klagomålen från konsumenterna.

"Mellan den 1 januari och den 29 november i år registrerade konsumenterna 281 klagomål riktade till CP, vilket innebär en ökning av antalet klagomål med 66 % jämfört med samma period 2021, då det bara fanns 169 klagomål".