Arbetet, som förväntas vara slutfört 2026, ingår i ett paket med åtgärder för vatteneffektivitet till ett värde av 200 miljoner euro som miljö- och klimatministeriet utarbetat inom ramen för återhämtnings- och motståndskraftsplanen(PRR) för att hantera den vattenbrist och torka som drabbar regionen.

Duarte Cordeiro erinrade om att Algarve kommer att inviga den första avsaltningsanläggningen på Portugals fastland som kommer att fungera som ett komplement till det nuvarande multimunala vattenförsörjningssystemet för mänsklig konsumtion i regionen.

Även om anläggningen ännu inte ens har lämnat ritbordet finns det redan planer på att öka dess kapacitet.

"Vi tog beslutet att öka kapaciteten [för avsaltningsanläggningen i Algarve] med hänsyn till de diskussioner som vi har haft i regionen", sade ministern.

Regeringen har dessutom för avsikt att formalisera en vattenpakt mellan alla aktörer i Algarveregionen - mellan kommissionen för samordning och regional utveckling, sammanslutningar av kommuner i Algarve och sammanslutningar av bevattningsföretag och användare - så länge som det bidrar till att "hantera dessa extra resurser som vi genererar på rätt sätt", förklarade ministern.

Regeringen kommer att stå till förfogande för att öka investeringskapaciteten inom effektivitet, återanvändning av avloppsvatten och försörjning i Algarveregionen, sade Duarte Cordeiro om det visar sig att "den ytterligare vattentillgång som vi kommer att lägga till med denna investering, på grund av klimatförändringarna, inte svarar på ett tillfredsställande sätt på de olika sektorerna".

"Detta måste klargöras så att det vatten vi har inte används felaktigt", sade han.

Det är i Algarve som Portugals fastland kommer att inviga den första avsaltningsanläggningen. Arbetet, som beräknas vara färdigt i mars 2026 och vars värde uppgår till 45 miljoner euro, befinner sig för närvarande i utvecklingsfasen innan det ska upphandlas.