Medianvärdet per kvadratmeter fastställdes till 1420 euro per kvadratmeter, nio euro mindre än i september.

När man ser på landet var den största ökningen jämfört med föregående månad registrerad i den autonoma regionen Madeira (2,2 %) och den enda minskningen var i norr (-0,2 %), enligt INE. Om man jämför med oktober förra året ökade medianvärdet av utvärderingarna med 13,5 %, där Algarve uppvisade den största variationen (18,8 %) och norrland den minsta (10,7 %).

INE påpekar att "antalet bankbedömningar som beaktas minskade för fjärde månaden i rad och ligger på cirka 25,6 tusen, vilket motsvarar en minskning med 8,6 % jämfört med samma period föregående år och 22,7 % mindre än i maj förra året, den månad då seriens maximum registrerades". Dessa uppgifter bör redan avspegla den avmattning av hypotekslånen som har observerats under tre månader i rad enligt statistik från Bank of Portugal.

Priser på lägenheter

När det gäller lägenheter var medianvärdet för bankens värdering 1 581 euro/m2, 14,2 % högre än i oktober 2021 och 0,6 % lägre jämfört med föregående månad. "De högsta värdena observerades i Algarve (1 967 euro/m2) och i Lissabons storstadsområde (1 878 euro/m2), medan Alentejo noterade det lägsta värdet (1 033 euro/m2)", konstaterar statistikbyrån.

Sett till typologi sjönk medianvärdet för en T2 med åtta euro till 1 599 euro/m2 och för en T3 med två euro till 1 400 euro/m2. Dessa typologier representerade 78,6 % av de lägenhetsvärderingar som utfördes under den aktuella perioden.

Priser på bostäder

När det gäller hus var medianvärdet av bankvärderingen 1 142 euro/m2 i oktober, vilket var en ökning med 13,1 % jämfört med samma månad föregående år och med 0,5 % jämfört med september. "De högsta värdena observerades i Algarve (2 079 euro/m2) och i Lissabons storstadsområde (2 009 euro/m2), medan Centrala och Alentejo noterade de lägsta värdena (927 euro/m2 respektive 937 euro/m2)".

De dyraste regionerna

I analysen per region kan man se att Algarve, Área Metropolitana de Lisboa, Alentejo Litoral och Região Autónoma da Madeira har de dyraste husen, med värderingsvärden på 40,0 %, 33,8 %, 13,3 % respektive 0,8 % högre än landets medianvärde. Alto Tâmega var den region som uppvisade det lägsta värdet i förhållande till landets medianvärde (-47,0 %).


Har huspriserna i Portugal nått sin topp?