Enligt en rapport från MSN meddelade Wellcome Collection i London att utställningen Medicine Man stängs permanent, med motiveringen att den är "problematisk" och hänvisade till problem som har med själva museets grundare att göra.