"Resultatet av de ekonomiska studier som gjorts i Madrid motsvarar en ekonomisk vinst på cirka 350 miljoner euro. Jag antar att Portugal kommer att få en lika stor ekonomisk avkastning", sade José Sá Fernandes, ledamot av parlamentets utskott för kultur, kommunikation, ungdom och idrott.

Vid en utfrågning som PSD begärde för att förklara förberedelsearbetet inför detta evenemang, uppgav samordnaren för projektgruppen för världsmästardagen, som kommer att äga rum i huvudstaden mellan den 1 och 6 augusti 2023, att mötesplatsen för ungdomar är i Loures-området och Lissabon intill floden Tejo, men att det kommer att finnas andra platser där evenemang med anknytning till världsmästardagen kommer att äga rum, nämligen Parque Eduardo VII, Belém och Oeiras.

José Sá Fernandes betonade att detta är "det största evenemanget som någonsin har ägt rum i Portugal, eftersom det alltid har varit det största evenemanget varhelst det har ägt rum".

"Ingenting liknande har någonsin gjorts i Portugal tidigare, det är en enorm förväntan som vi alla känner när vi står som värd för ett evenemang av denna storlek", betonade han.

Påven Franciskus kommer att delta i WYD.