Enligt uppgifter från Eurostat sparade portugisiska familjer endast 9,8 procent av sin inkomst år 2021, medan Irland ligger i topp.

Bland de EU-medlemsstater som anslöt sig till euron hade åtta länder en högre sparkvot för familjer än EU-genomsnittet (16,9 %) år 2021. Dessa är Belgien, Österrike, Luxemburg, Frankrike, Slovenien, Tyskland, Nederländerna och på första plats Irland (med ett sparande på 24,3 %), enligt uppgifter från ECO.

Av de EU-länder som inte har anslutit sig till euron är Tjeckien det land där hushållen sparar mest, nämligen 19,4 % av sin inkomst. Landet intar därmed fjärdeplatsen i den allmänna tabellen. Därefter följer Sverige (18,1 %) och Ungern (17,4 %).

Eurostat analyserar hushållens beteende med hjälp av indikatorer som omfattar bruttosparande och investeringar, bruttoskulder i förhållande till inkomst och finansiell nettoförmögenhet i förhållande till inkomst. Enligt rapporten är Polen det EU-land som har den lägsta sparandegraden för familjer, med endast 2,8 %. Men om vi pratar om de medlemsstater som har euron som enda valuta går höjdpunkten till Grekland, där familjerna sparar endast 3,7 procent av sin inkomst.

Enligt de avancerade uppgifterna, bland alla medlemsstater i den europeiska alliansen, intar Portugal den 20:e platsen i tabellen, med hushåll som sparar endast cirka 9,8 procent av sin inkomst. Landet blir därmed det femte landet i EU där familjerna sparar minst.