Öppnandet av den nya butiken har lett till 22 nya arbetstillfällen.

"Denna investering, tillsammans med upprustningen av NOVA:s idrottsinfrastruktur på FCT-campus, [utförd av privatpersoner] syftar först och främst till att förbättra livskvaliteten för dem som alltid kommer att vara vårt huvudfokus: studenterna på detta campus. Det är också en del av en ambitiös strategi för att omforma hela campuset, för att ge de bästa förutsättningarna för undervisning och forskning, samtidigt som universitetet öppnas för det omgivande samhället och på så sätt bidrar till dess uppdrag att skapa en positiv inverkan på samhället", säger João Sáàgua, rektor för Universidade Nova, i ett uttalande till ECO.

Öppnandet av butiken är också en del av ett bredare projekt för socioekonomisk omvandling av regionen, "Innovationsdistriktet", som leds av Nova och som lanserades förra året i samarbete med en grupp markägare från områdena Monte da Caparica och Porto Brandão, i syfte att skapa en ny global stad i Almada.

"Nova är starkt engagerad i den socioekonomiska omvandlingen av Almada genom "Innovationsdistriktet", och till detta kommer Nova att bidra från sitt campus i Caparica, genom att öppna det för befolkningen och företagen i regionen och tillsammans med dem skapa värde genom kunskapen", betonar João. Sàágua.