"Det här är ett viktigt projekt för utvecklingen av Madeiras västra zon och även för den autonoma regionen", förklarade ordföranden för Madeiras styrelse (PSD/CDS), Miguel Albuquerque, vid presentationen av projektet.

Arbetet med golfbanan i kommunen Calheta inleddes av Sociedade de Desenvolvimento Ponta do Oeste den 18 november 2009, men avbröts den 30 april 2012 på grund av ekonomiska svårigheter.

Vid möten i början av november kom öns styrelse och Ponta Oeste överens om att "april eller maj nästa år är det bästa datumet för att återuppta projektet", enligt Pedro Fino, regionsekreterare för utrustning och infrastruktur.

Miguel Albuquerque framhöll "omständigheten" att denna golfbana är "en av de vackraste och mest ikoniska banorna i landet och kanske i Europa, som har unika egenskaper".

Enligt tjänstemannen från Madeira "är detta arbete också av avgörande betydelse för att stärka och befästa Madeira som golfdestination".

Albuquerque betonade att dess läge kommer att göra "värderingen av den västra zonen och Madeira mer överhängande, eftersom fastighetsdelen kommer att skapa ett mervärde ur ekonomisk synvinkel".

Öns ledare angav att detta kommer att bli "en av de vackraste banorna, som kommer att kompletteras med en uppsättning attraktioner, ett hotell med en unik utsikt", med byggandet av en utsiktsplats bredvid fyren Ponta do Pargo.

Pedro Fino betonade att "64 procent av banan är färdigställd".