Malcolm var godhjärtad, men grov och okultiverad, precis som sitt land. Tack vare Malcolms kärlek till Margaret kunde hon mjuka upp hans humör, förbättra hans uppförande och hjälpa honom att bli en dygdig kung. Han överlät alla hushållsangelägenheter till henne och rådfrågade henne ofta i statsangelägenheter.

Margareta försökte förbättra sitt adoptivland genom att främja konst och utbildning. För religiösa reformer uppmuntrade hon synoder och var närvarande vid de diskussioner som försökte stoppa missbruk inom prästerskapet och lekmännen. Tillsammans med sin make grundade hon flera kyrkor.

Margareta var inte bara en drottning utan också en mor. Hon och Malcolm fick sex söner och två döttrar. Margaret övervakade personligen deras religionsundervisning och andra studier.

Även om hon var mycket upptagen av hushållets och landets angelägenheter förblev hon avskild från världen. Hennes privatliv var strikt. Hon hade vissa tider för bön och läsning av Skriften. Hon åt sparsamt och sov lite för att ha tid för andakt.

År 1093 gjorde kung William Rufus ett överraskande angrepp på Alnwick Castle. Kung Malcolm och hans äldsta son Edward dödades. Margaret, som redan låg på sin dödsbädd, dog fyra dagar efter sin make.

Högtidsdag den 16 november.