Eduardo Oliveira e Sousa varnar för att konsumentpriserna på jordbruksprodukter kommer att fortsätta att stiga "under en tid, även om inflationen upphör", och att det endast krävs ett "mirakel" för att de ska kunna återgå till samma nivåer som för ett år sedan. "Det är naturligt att de kommer att fortsätta att stiga under en tid för att amortera skillnaden i hastighet mellan ökningen av produktionskostnaden och försäljningsvärdet för samma produkt", säger ordföranden för Confederation of Farmers of Portugal(CAP).

I en intervju med Jornal de Negócios och Antena1 säger talesmannen att många gårdar kopplade till boskap redan har stängt och att "en annan typ av konkurs, kopplad till elräkningen" är på väg, när de gör bokslut i slutet av året.

Han tillade att trots det regn som fallit de senaste veckorna är bristsituationen i södra delen av territoriet långt ifrån övervunnen, och CAP-ledaren kritiserar jordbruksministern för att de portugisiska jordbrukarna, till skillnad från spanjorerna, ännu inte har fått "en enda euro" i stöd i samband med torkan. Han pekar på Maria do Céu Antunes brist på "politisk och teknisk förmåga" att lösa detta problem - och lika mycket brist på teknisk kapacitet när det gäller att förvalta den strategiska planen för den gemensamma politiken (PEPAC).

Relaterad artikel: Jordbrukare som söker stöd.