José Luís Carneiro erinrade inför journalister om att "alla klimat- och meteorologiska prognoser pekar på att 2023 och 2024 kommer att bli ännu mer krävande" och att "allt mer extrema bränder" kommer att inträffa.

"Vi kan inte vänta på april, maj eller juni", varnade han och förklarade att de offentliga investeringar som planeras på detta område för nästa år är en del av den "nationella satsning" som António Costas regering har åtagit sig.

Det är därför viktigt, enligt ministern för inrikesförvaltning, "att arbeta förebyggande i god tid".

"Det finns mer än 250 miljoner euro som väl illustrerar den här regeringens stöd till brandmännen och den prioritering som ges till förebyggande och bekämpning av bränder på landsbygden", upprepade José Luís Carneiro.

För den särskilda enheten för bekämpning av landsbygdsbränder (DECIR) har 52,7 miljoner euro avsatts, sade han.

"Den portugisiska regeringen kommer under 2023 att fortsätta att följa en väg för att stärka medlen för civilskydd. Vi kommer att gå från 29,7 miljoner euro i permanent finansiering till brandkårerna till 31,7 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 6,7 procent jämfört med 2022", betonade ministern.

Relaterade artiklar: