Dessa beräkningar ingår i en uppsättning simuleringar som finansministeriet har gjort på grundval av de nya källskattetabellerna som kommer att tillämpas mellan januari och juni 2023 och de tabeller som träder i kraft den 1 juli och som innehåller en ny källskattemodell för skatten.

Enligt samma simuleringar drar en ensamstående person utan anhöriga med en bruttolön på 1 350 euro för närvarande via skatteverket in 219 euro. I januari, med de nya källskattestabellerna, kommer skatten att sjunka till 204 euro och från och med juli kommer den att få en ny sänkning, då man börjar dra av 194 euro.

Om denna person, med dessa egenskaper, får en löneökning på 5,1 % i januari (vilket ökar lönen till 1 419 euro brutto per månad), kommer IRS källskatt att vara 230 euro mellan januari och juni (vilket ger en nettolön på 1 189 euro), för att sedan sjunka till 213 euro från och med juli (med en nettolön på 1 204 euro).

En ensamstående person med en underhållsberättigad person och en bruttolön på 850 euro drar för närvarande in 57 euro från IRS. År 2023 kommer denna skattebetalare att få en lättnad på 20 euro från och med januari och börja dra av 37 euro. I juli sker en ny förändring, då källskatten sänks till en euro.

"När den nya modellen väl har antagits kommer en ökning av bruttolönen alltid att motsvara en förbättring av nettolönen", i motsats till vad "man i vissa situationer sett med den nuvarande källskattemodellen", säger finansministeriet.