Enligt uppgifter från det nationella informationssystemet för vattenresurser(SNIRH) är den genomsnittliga lagringen för november månad i Barlaventobäckenet 58 %.

I slutet av november var de områden med mindre vattentillgång Mira (34,8 %), Arade och Sado (35,7 %), Oeste (47,3 %), Tejo (55,3 %), Cávado (57,7 %), Douro (58,2 %) och Guadiana (59,4 %).

De högsta nivåerna fanns i Mondego (70,4 %), Lima (79,9 %) och Ave (95,9 %).

Tjugosex av de 60 övervakade reservoarerna hade i slutet av november en vattentillgång på mindre än 40 % av den totala volymen, medan 11 hade värden på över 80 %, enligt SNIRH:s uppgifter.

Den sista dagen i november, jämfört med föregående månad, ökade den lagrade volymen i åtta hydrografiska bassänger och minskade i fyra.

Lagringarna i november 2022 per hydrografiskt område är lägre än genomsnittet för lagringen i augusti (1990/91-2021/22), med undantag för Lima, Ave och Mondego.

Varje hydrografisk bassäng kan motsvara mer än en reservoar.

Relaterade artiklar: