SNPVAC:s medlemmar samlades i kongresscentret på Lagoas Park Hotel i Oeiras och godkände som väntat strejken på torsdag och fredag. Det beslutades också att "planera minst fem dagars strejk fram till den 31 januari, på datum som fastställs av ledningen och som meddelas de anslutna 24 timmar innan strejkvarslet träder i kraft".

Möjligheten till strejk godkändes vid mötet den 3 november med 553 röster för, 92 röster emot och sju nedlagda röster. Vid samma möte beslutades också att de fackliga medlemmarna skulle träffas igen den 6 december "för att utvärdera utvecklingen och effekterna av förhandlingarna mellan SNPVAC och TAP".

Förhandlingarna handlar om ett nytt företagsavtal som ska ersätta det krisavtal som undertecknades 2021 och som införde lönesänkningar på 25 procent. Det förslag som flygbolaget lade fram för de nya arbetsvillkoren ansågs "obeskrivligt" av facket. "Vi kan inte acceptera som förhandlingsgrund ett företagsavtal som förvandlar en TAP-besättningsmedlem till en Ryanair-besättningsmedlem. Det finns minimikrav", sade ordföranden Ricardo Penarroias efter bolagsstämman den 3 mars. SNPVAC hävdar att det nya avtalet "bör baseras på det nuvarande avtalet, med de uppdateringar som lagen kräver och de nödvändiga tolkningsförklaringarna av olika rättsliga bestämmelser".


Relaterade artiklar: