"På grund av en anomali i datasystemet skickades informationsmejl om 2018 till vissa skattebetalare. Om du har fått ett sådant e-postmeddelande ska du betrakta det som verkningslöst", står det i en varning som publicerades i dag på Finansportalen.

I ett av dessa e-postmeddelanden anges värdet och referensen för betalning av den enhetliga cirkulationsskatten (IUC) för 2018 till den skattskyldige, vilket gäller en bil vars skatt hade betalats i tid och som såldes för två år sedan.

"I databasen för fordonsregistrering anges att du är ägare till följande fordon som omfattas av den enhetliga cirkulationsskatten (IUC)", står det i e-postmeddelandet, där det anges att betalningen av skatten kan göras med hjälp av den bankomatreferens som presenteras eller genom att utfärda respektive uppbördsnotan på den personliga webbplatsen på finansportalen.

AT tillägger i samma e-postmeddelande att "detta meddelande har rent informativa syften och är avsett att göra skattebetalarna medvetna om sina rättigheter och skyldigheter, i enlighet med skyldigheten att samarbeta mellan skatteförvaltningen och skattebetalarna enligt artikel 59 i den allmänna skattelagen", och rekommenderar också att IUC betalas i tid för att undvika ytterligare kostnader i form av böter och ränta.

Lusa frågade finansministeriet om hur många av dessa e-postmeddelanden om 2018 som skickades på grund av den ovannämnda anomalin i datasystemet, men fick inget svar.