"När det gäller primärvården pågår förstärkningen av utökade och kompletterande öppettider och införandet av `ViaVerde ACES' på akutmottagningarna, så att patienter som screenas med ett grönt eller blått armband kan hänvisas från sjukhusen till hälsocentralerna, med ett i förväg fastställt datum och klockslag", säger hälsoministeriet.

En källa från ministeriet berättade för Lusa att dessa patienter kommer att behandlas på de hälsocentraler som de hänvisas till inom 24 timmar.

Detta var ett av de beslut som fattades vid ett möte mellan hälsoministern och administratörerna och de kliniska cheferna för alla sjukhus i Lissabon- och Vale do Tejo-regionen som har en akutmottagning, för att diskutera situationen när det gäller vinterberedskapsplanen.

Enligt ministeriet är inflödet till allmänna akutmottagningar för närvarande högre än under samma period 2021, med en ökad efterfrågan på pediatriska akutmottagningar.

Detta större inflöde beror enligt regeringen på en hög efterfrågan på akutmottagningar i icke-brådskande situationer, men också på fall av större klinisk komplexitet i samband med kroniska sjukdomar och befolkningens åldrande, vilket leder till ett större tryck på sjukhusvistelser.

Enligt kommunikén har man som en del av de åtgärder som föreskrivs i den strategiska planen för vinterinsatser definierat en prioritering för att effektivisera ledningsgrupperna för lediga platser på varje sjukhus, för att förbättra den övergripande beredskapen för nödsituationer.

Hälsoministeriet betonade att man i icke akuta situationer först ska kontakta SNS24 för att få en lämplig hänvisning till varje situation.