Uppgifter från hälsoministeriet för perioden 25 november-4 december visar att av de 434 440 konsultationer som genomfördes samma dag för akut sjukdom, var 48 815 fall av akut luftvägsinfektion (cirka 7 % av det totala antalet konsultationer).

De flesta konsultationer genomfördes i den norra regionen (184 390), följt av Lissabon och Tagusdalen (118 112), centrum (87 183), Alentejo (28 811) och Algarve (15 944).

"Bara under den senaste helgen, mellan den 3 och 4 december, gav primärvården konsultationer samma dag till 16 123 användare, vilket motsvarar det totala antalet besök på akutmottagningen på alla sjukhus i landet", uppger hälsoministeriet.

Under dessa två dagar motiverades 4 277 konsultationer av akut luftvägsinfektion (26 % av det totala antalet).

I norr var antalet konsultationer under denna period 5 972, i centrum 4 033, i Lissabon och Tagusdalen 3 280, i Alentejo 2 176 och i Algarve 662.

Hälsovårdsministeriet påminner om att en utvidgning av primärvårdens reaktionsförmåga för att kunna bemöta situationer med akut sjukdom är en av de åtgärder som föreskrivs i "Hälsovårdsministeriets strategiska plan för säsongsbetonad respons inom hälsovården - vinter 2022-2023".

Förlängda öppettider

Platser med utökade eller kompletterande tjänster kan konsulteras på www.sns.gov.pt i det område som är avsett för vinterplanen på portalen för den nationella hälso- och sjukvården(SNS).

Från norra till södra delen av landet finns det redan 176 hälsocentraler som arbetar med utökade öppettider (vardagar) eller kompletterande öppettider (helger och helgdagar), vilket ger en samhällsrespons i situationer med icke-brytande akuta sjukdomar.

"Denna anpassning av kapaciteten på primärvårdsnivå är avsedd att svara på befolkningens större efterfrågan under höst- och vintermånaderna och att minska trycket på akutmottagningen, i situationer som kan få en snabb och adekvat uppföljning inom primärvården".

Trots detta rekommenderar hälsoministeriet att man i förväg kontaktar SNS 24 för att få den mest lämpliga rådgivningen och hänvisningen i varje situation.


Relaterade artiklar: