Detaljhandeln "visar sig vara den mest motståndskraftiga av alla fastighetstillgångsklasser i Europa", förklarar fastighetskonsulten Savills i ett uttalande till NM, och konstaterar att ökningen under den aktuella perioden kan observeras framför allt i Rumänien (+2421%), Spanien (484%), Finland (177%) och Portugal (170%).

Det signalerar också att investeringsvolymen i den europeiska detaljhandelssektorn uppgick till 26,9 miljarder euro fram till september, vilket är 25 % mer jämfört med samma period föregående år.