Kommunens borgmästare André Martins framhöll projektets "komplexitet", med tanke på att Sado Estuary är ett "känsligt område" och att man måste ta hänsyn till dess effekter "på staden och särskilt på flodstranden".

André Martins underströk behovet av att vidta ytterligare åtgärder så att förstudien kan gå vidare till planeringsfasen och därefter kan det "stora målet" att ha en småbåtshamn i Setúbal uppnås.

"Det förväntas att marinan, som syftar till att bli en utmärkt infrastruktur för att stödja fritidsbåtar, kommer att kunna ta emot superyachter med en längd på upp till 50 meter. I studien föreskrivs också en förbättring av förutsättningarna för att ta emot små kryssningsfartyg, inklusive genomförandet av en passagerarstation, och tillhandahållandet av ett exklusivt område för driften av sjöfartsturistfartyg".

Avsikten är att inleda en internationell offentlig upphandling inom ett år.