Trots denna ökning av antalet samtal till den nationella hälsovårdsmyndighetens kontaktcenter (808 24 24 24 24) ligger dessa siffror fortfarande under topparna under pandemiperioden.

Enligt uppgifterna är 2022 det år med det högsta antalet besvarade samtal någonsin, då det redan har överskridit 8,7 miljoner samtal.

År 2021 besvarades mer än sex miljoner samtal och år 2020 mer än fyra miljoner. År 2019, året före pandemin, tog SNS 24 emot cirka 1,5 miljoner förfrågningar.

SNS 24 utsattes för en intensiv offentlig exponering under pandemin när det var den första stödlinjen för dem som sökte klinisk hjälp.

SNS 24-linjen har yrkesverksamma som säkerställer vården av alla tjänster på linjen, bland annat sjuksköterskor, psykologer, apotekare, administrativ personal, tandläkare och portugisiska teckenspråkstolkar.


Relaterade artiklar: