Enligt de nya rekommendationerna bör medlemsstaterna "inte införa några reserestriktioner av folkhälsoskäl", står det i ett pressmeddelande från EG. Rekommendationerna innehåller dock fortfarande en rad "skyddsåtgärder om den epidemiologiska situationen försämras".

Resor från tredjeländer

Närhelst det är nödvändigt, för att möta en betydande försämring av den epidemiologiska situationen, bör medlemsstaterna på ett samordnat sätt besluta att återinföra adekvata krav på resenärer före avresa", säger EG. Dessa krav kan omfatta "vaccination, bevis på återhämtning eller genomförande av tester", och kommissionen betonar att medlemsstaterna också kan tillämpa "ytterligare åtgärder vid ankomsten, t.ex. ytterligare tester eller karantänsperioder".

När en variant uppstår som väcker "oro eller intresse i ett tredje land" får medlemsstaterna "undantagsvis införa brådskande, gemensamma och tillfälliga reserestriktioner eller andra resekrav".

Fri rörlighet i EU

Om en medlemsstat anser att det är nödvändigt att införa begränsningar av den fria rörligheten på grund av en betydande försämring av den epidemiologiska situationen, bör dessa begränsningar "begränsas till att kräva att resenärer ska inneha ett giltigt digitalt EU-certifikat COVID", och man kan tillägga att "personer som inte innehar ett certifikat kan tvingas att göra ett test före eller efter ankomsten".

För att snabbt kunna reagera på nya varianter bibehålls "nödbromsen". I sådana fall kan en medlemsstat kräva att resenärer ska genomgå karantän eller testning, även om de innehar ett digitalt EU-certifikat COVID.


Relaterade artiklar: