"År 2021 uppgick bruttonationalprodukten per capita, uttryckt i köpkraftspariteter, till 75,1 % av EU-genomsnittet 2021, vilket är 1,1 procentenheter lägre än 2020 (76,2 %)", skriver det nationella statistikinstitutet (INE) i ett dokument om köpkraftspariteter.

Portugal intar den 16:e platsen bland de 19 länderna i euroområdet - strax före Lettland (71,9 %), Slovakien (69,4 %) och Grekland (63,8 %).

INE nämner också att i Portugal, i nominella termer, ökade BNP per capita 2021 med 7,1 %, jämfört med en nominell ökning av BNP (7,0 %), "eftersom befolkningen 2021 var marginellt lägre än föregående år" - med båda indikatorerna återgår till nominella nivåer som motsvarar 2019, det sista året före Covid-19-pandemin.