"Sedan den 12 december, och som ett resultat av de kraftiga regn som inträffade mellan den 12 och 14 december i Portugal, har vattenreserven i 71 av de 80 reservoarer som övervakas av APA-Agência Portuguesa do Ambiente ökat med cirka 785 kubikhektometer (hm3), vilket motsvarar 72 % av den totala lagringskapaciteten".

APA framhåller att återhämtningen av vattenreserverna skedde i nästan alla avrinningsområden i hela landet, med den största ökningen i avrinningsområdena Vouga (+20 %), Mondego (+14 %), Tejo (+17 %), Sotavento (+10 %) och Guadiana (7 %).

APA uppger att det regn som föll mellan måndag och onsdag gjorde att kvoterna i Maranhão-reservoaren i Avis (Portalegre) och Varosa i Lamego (Viseu) ökade med mer än 13,60 meter respektive 8,29 meter.