Enligt den undersökning som genomfördes den 30 november omfattades totalt 44 258 barn av de kostnadsfria daghemmen, dvs. 1 377 fler barn än i oktober, säger statssekreteraren för integration vid kommissionen för arbete, social trygghet och integration.

Ana Sofia Antunes tillade att dessa uppgifter innebär att det är fråga om "en ganska snabb tillväxt och en mycket betydande ökning från år till år" eftersom det under samma månad föregående år var cirka 24 000 barn som omfattades av denna åtgärd.

Av de totalt 44 258 barnen tillhör 51 procent den första och andra inkomstklassen och resten omfattas av den nya kostnadsfria fasen, som omfattar alla barn som föds efter den 1 september 2021.

Enligt tjänstemannen "arbetar den nuvarande gratifikationen inom den sociala sektorn för fullt", med för närvarande 78 000 lediga platser.

"Därför har vi med IPSS [privata institutioner för social solidaritet] en tillväxtpotential inom denna sektor, inte bara med tanke på tillgången på befintliga klassrum som vi sluter avtal med, utan också med tanke på de program för att utöka daghemmen som har godkänts antingen med Pares 2-programmet eller med PRR [Recovery and Resilience Plan]".

Regeringen räknar med att det kommer att finnas 105 000 lediga platser inom den sociala sektorn när dessa två program har avslutats.

Ana Sofia Antunes påminde om att det för närvarande finns cirka 17 000 barn inskrivna på daghem i den privata sektorn, med en potential att öka till 23 000 platser.


Relaterade artiklar: