Enligt NL Times är två av tio nederländare missnöjda eller mycket missnöjda med polisens synlighet i sitt eget bostadsområde, men mer än tre av tio nederländare är nöjda eller mycket nöjda med polisens närvaro.