En bulletin från den portugisiska miljöbyrån (APA) om vattentillgången i reservoarerna den 19 december visar att vattentillgången i de 79 övervakade reservoarerna totalt sett ökade med 11,8 % jämfört med föregående vecka.

Av dessa var de allra flesta, 42, mellan 81 och 100 % av kapaciteten, 15 mellan 61 och 80 % och två mellan 41 och 50 %.

Mindre bra när det gäller vattenlagring är 20 dammar, varav åtta har en kapacitet mellan 41 och 50 %, nio reservoarer mellan 21 och 40 % och tre reservoarer under 20 %.

De tre fallen, även om alla registrerar en ökning av lagringskapaciteten, är dammarna Campilhas (8 %) och Monte da Rocha (9 %) i Sadobäckenet samt Bravura (11 %) i västra Algarve.

Uppgifterna visar sammanfattningsvis att mer än hälften av reservoarerna (53 %) har en vattentillgång på mer än 80 % av den totala volymen och 15 % har mindre än 40 %. Av de 15 avrinningsområdena ligger sju över genomsnittet för december och åtta under genomsnittet (från 1990/91 till 2021/22).

Enligt APA:s uppgifter var det Dourobäckenet som hade den största lagringen, med mer än 90 %, följt av Ave-, Tejo- och Vouga-bäckenet, som alla låg över genomsnittet för december månad.


Relaterade artiklar: