Om utlänningarna år 2020 utgjorde 6,4 procent av det totala antalet invånare, blev de 6,8 procent (698 887 personer) år 2021, enligt Migrationsobservatoriets årliga statistiska rapport för 2022.

"I slutet av decenniet når landet oöverträffade värden på nära sjuhundratusen utländska invånare, en siffra som aldrig tidigare uppnåtts i Portugal", står det i dokumentet.

Orsakerna till att utlänningar reser in i landet förblir i huvudsak förknippade med studier, familjeåterförening och pensionering: under 2019 utgjorde dessa tre typer av visum tillsammans 85,1 procent av det totala antalet uppehållsvisum som utfärdades vid de konsulära beskickningarna (46,6 procent för studier, 14 procent för pensionärer och 24,5 procent för familjeåterförening).

Trenden upprepades 2020, "då de representerade 88 procent av alla visum (53,6 procent för studier, 12,8 procent för pensionärer och 21,6 procent för familjeåterförening).

År 2021 stod de för 82,4 procent av alla utfärdade uppehållsvisum (46,5 procent för studier, 21,5 procent för pensionärer och 14,4 procent för familjeåterförening).

Positiv inverkan

Som observationsorganets direktör Catarina Reis Oliveira, som är författare till studien, understryker, med Portugal i en situation av markant demografiskt åldrande, kommer dock "inte alla invandringsprofiler att kunna lindra landets demografiska situation", eftersom pensionerade utlänningar "tenderar att förstärka den relativa betydelsen av äldre invånare" och, till skillnad från invandrarbefolkningen i arbetsför ålder och i barnafödande ålder som landet traditionellt sett tagit emot under de senaste decennierna, "inte mildrar landets demografiska åldrande".

Det finns kommuner i Portugal där mer än en tredjedel av den bofasta befolkningen är utländsk, med 41,2 procent i Vila do Bispo, 37,1 procent i Albufeira och 35 procent i Lagos.

"Strukturen för de tio numeriskt mest representativa utländska nationaliteterna i Portugal genomgick vissa förändringar under referensåren för denna rapport, nämligen i samband med ökningen av antalet medborgare från vissa europeiska länder (Italien, Frankrike och Storbritannien) och Asien (Indien), och minskningen av vissa nationaliteter från PALOP [portugisisktalande afrikanska länder] och Östeuropa", står det i dokumentet.