De regioner som hade huspriser som låg över det nationella genomsnittet var Algarve (2 000 euro per kvadratmeter), Lissabon (1 813), Madeira (1 436) och Porto (1 370), enligt INE.

Lissabon kommun hade det högsta värdet per kvadratmeter - 3 531 euro.

Medianpriset för bostäder som köptes av köpare med skatterättslig hemvist i Portugal var 1 273 euro per kvadratmeter, vilket steg till 2 105 euro för köpare med skatterättslig hemvist utomlands.

På internationell nivå var medianpriset bland köpare från Europeiska unionen 1 788 euro per kvadratmeter, vilket stiger till 2 565 euro per kvadratmeter i övriga länder.


Relaterad artikel: