I ett uttalande där man gör en inventering av de senaste 24 timmarna av Operation Christmas, som inleddes den 19, meddelar GNR att man mellan torsdag och 08.00 i dag har gripit totalt 50 förare för överdriven alkoholkonsumtion, varav 28 hade en alkoholhalt på minst 1,2 g/l i blodet.

Totalt kontrollerades 7 860 förare och 1 907 förseelser upptäcktes, varav 557 på grund av fortkörning, 137 på grund av avsaknad av obligatorisk periodisk besiktning, 64 på grund av bristande eller felaktig användning av säkerhetsbälten och/eller fasthållningsanordningar för barn, 49 på grund av missbruk av mobiltelefon under körning och 38 på grund av avsaknad av obligatorisk ansvarsförsäkring.

När det gäller trafikolyckor registrerade GNR 265 olyckor som resulterade i tre dödsfall, fyra allvarliga skador och 50 lindriga skador.

I uttalandet betonar GNR att man under Operation Christmas kommer att fortsätta att prioritera övervakningen av körning under påverkan av alkohol och psykotropa ämnen, överdriven hastighet och avsaknad av obligatorisk periodisk kontroll av fordon samt "farliga manövrar".

GNR:s "Operation jul och nyår 2022" pågår fram till den 2 januari.