Enligt CM kommer fristaden att omfatta cirka 400 hektar (motsvarande cirka 400 fotbollsplaner): 200 hektar på två fastigheter i Pardais församling (Vila Viçosa) och lika mycket i grannkommunen Alandroal. Totalt kommer den att hysa 25 elefanter.

Projektet är en privat investering som genomförs av Kate Mor, som tillhör en internationell fond för skydd av elefanter. "Det finns kontakter med initiativtagare till ett bevarandeprojekt för att ta emot elefanter som befinner sig i fångenskap, antingen på cirkusar eller i andra situationer som, med tanke på utvecklingen av lagstiftningen, inte längre kommer att vara lagliga i Portugal och i hela Europa".

För cirka 35 000 år sedan fanns det elefanter i Alentejo, närmare bestämt på Vicentina-kusten, i områdena Porto Covo, Vila Nova de Milfontes och i sanddynområdet i Malhão, enligt en undersökning av ett team från Geopark Naturtejo da Meseta Meridional, som publicerade en detaljerad beskrivning av tre spår som dessa djur producerade.