Den epidemiska aktiviteten hos influensan visade en ökande trend, med "en övervikt av subtyp A(H3)(92,1 %), som är förknippad med större allvarlighetsgrad hos de mest utsatta befolkningsgrupperna". Subtypen A(H1) pdm09 identifierades också (7,5 %).

Å andra sidan uppvisade anmälningarna av fall av infektion med SARS-CoV-2 en minskande trend.

Under denna period ökade konsultationerna inom primärvården inom den nationella hälso- och sjukvården (SNS) med 24,7 % jämfört med föregående vecka, och andelen konsultationer som berodde på influensasyndromet minskade något (-0,16 procentenheter) .

SNS24-efterfrågan (samtal) stabiliserades och INEM-efterfrågan (samtal) ökade jämfört med föregående vecka.

Rapporten rapporterar om hög vaccinationstäckning mot covid-19 och influensa.

Vaccinationstäckningen mot influensa (73 %) ligger nära det som rekommenderas av ECDC och WHO (75 %) för åldersgrupper som är 65 år och äldre.