"I Portugal uppgick den inaktiva befolkningen år 2021 till cirka 5,1 miljoner personer, med 106,6 inaktiva personer per 100 anställda i landet", skriver INE i de regionala statistiska årsböckerna.

Under det aktuella året var Alentejo (111,7), Azorerna och Lissabon (111,5) samt Centrum (107,9) de regioner som hade en högre andel än den nationella andelen.

Omvänt låg Algarve (105,1), Madeira (104,9) och Norra (101,2) under landets genomsnitt.

När det gäller arbetslösheten, som sjönk från 7,0 % år 2020 till 6,6 % år 2021, hade Algarve (8,2 %) och Madeira (7,9 %) de högsta arbetslöshetssiffrorna, medan Centrala (5,8 %) var den enda regionen med en procentsats som var lägre än det nationella genomsnittet.