På en fråga från den franska tidningen Le Monde om trycket från många regeringar att bromsa räntehöjningarna svarade spanjoren att ECB:s penningpolitiska åtstramning är det "bästa sättet" att hjälpa dem.

"För närvarande är det det största problemet för många europeiska länder. Det är sant att höjda räntor innebär ökade lånekostnader för regeringarna. Men vi har ett mandat och vi måste hålla oss till det: inflationen ligger nu på 10 procent och kärninflationen på 5 procent, medan vårt mål är 2 procent", sade han.

I detta scenario säger de Guindos att det inte finns något annat alternativ. "Vi har inget val och jag tror att det är bra att inte ha möjlighet att avvika från målet. För om vi inte kontrollerar inflationen, om vi inte får inflationen att konvergera mot 2 %, kommer det att vara omöjligt för ekonomin att återhämta sig", hävdade han.

Vid det senaste mötet höjde ECB styrräntan med 50 baspunkter, efter att ha höjt den med 75 punkter vid tidigare möten. De Guindos tror att de kommer att bli den nya normen. "Vi bör förvänta oss att räntorna kommer att stiga i den här takten under en period", sade han.