Det nationella centret för cybersäkerhet och rättspolisen håller redan på att utreda saken, enligt samma uttalande, där man tillägger att hamnens operativa verksamhet inte har äventyrats.

"Hamnen i Lissabon utsattes igår för en datorattack som inte äventyrade den operativa verksamheten, och alla säkerhetsprotokoll och reaktionsåtgärder som planerats för den här typen av händelser har snabbt aktiverats", understryker uttalandet.

Hamnförvaltningen arbetar också "permanent och nära med alla behöriga myndigheter för att garantera säkerheten för systemen och respektive uppgifter".