Partiet förklarar att förslaget är att miljöskatten ska ha ett enhetsvärde på tre euro per passagerare, och att beloppet "ska användas för att finansiera de nyttigheter som genereras av aktiviteter inom turismsektorn, med särskild inriktning på områden med större efterfrågan och större turistnärvaro".

Det är också meningen att medlen ska användas för att "stödja projekt som genomförs av offentliga eller privata enheter som har som mål att bevara miljön", försvarar PAN.

Som motivering till förslaget påpekar partiet att kryssningsturismen "bevisligen är en källa till luft-, havs- och markföroreningar och har ett stort ekologiskt fotavtryck".

"Kryssningsfartyg är, trots att de utgör en liten andel av den globala sjöfartsindustrin, en av de mest förorenande och står för cirka 24 procent av allt avfall som härrör från sjöfarten och för utsläpp av växthusgaser. Bara under 2018, och med hänvisning till Europeiska unionens hamnar, släppte kryssningsfartyg ut mer än 139 ton koldioxid", varnar partiet.

Dessutom finns det fortfarande "potentiella risker för människors och djurs hälsa", liksom "det tryck som utövas" på naturarvet och "den påverkan som genereras på lokalsamhällen i och med expansionen av denna verksamhet".

Partiet hävdar att "trots de risker som redan dokumenterats, och trots att man har åtagit sig att investera i hållbar turism", har den regionala regeringen (PSD/CDS-PP/PPM) "främjat och befäst regionen som en attraktiv plats för detta turistsegment, med tydliga resultat i ökningen av antalet mellanlandningar, som nådde rekordhöga 200 ankomster i år".