Enligt DGEG:s portal för bränslepriser online kostade bensin förra veckan i genomsnitt 1,58 euro per liter, efter att ha börjat året på 1,66 euro per liter.

Diesel var billigare i januari än vad den är nu, även om den också noterade en prisnedgång i december. Bränslet började året på 1,49 euro per liter och kostar för närvarande cirka 1,61 euro per liter.

Dessa genomsnittspriser innebär att bensin för närvarande är billigare än diesel, något som skett flera gånger under året, vilket går emot den historiska trenden.