Medianvärdet av bankvärderingen av samma kvadratmeter var i juni i år 1 407 euro och i januari 1 292 euro, enligt resultaten av institutets novemberundersökning.

På årsbasis var förändringstakten i medianvärdet för bankvärdering av bostäder 13,9 % i november, jämfört med 13,5 % i oktober.

Den största ökningen i november, jämfört med föregående månad, noterades i centrum (2,3 %) och den enda minskningen verifierades i den autonoma regionen Azorerna (-0,6 %), enligt uppgifterna.

Jämfört med november 2021 ökade medianvärdet för bedömningar med 13,9 %, med den mest intensiva variationen i Algarve (17,6 %) och den lägsta i norr (11,7 %).

Lägenhetspriser

När det gäller lägenheter var medianvärdet för bankvärdering av lägenheter i november 1 610 euro/m2, efter att ha ökat med 14,9 % jämfört med november 2021, med de högsta värdena i Algarve (1 993 euro/m2) och i Área Metropolitana de Lisbon (1 917 euro/m2), och det lägsta värdet i Alentejo (1 041 euro/m2). Den autonoma regionen Azorerna hade den största ökningen på årsbasis (21,6 %) och den nordligaste (12,5 %).

Priser på bostäder

När det gäller hus var bankvärderingens medianvärde 1 148 euro/m2 i november, 11,3 % högre än samma månad 2021, med de högsta värdena i Algarve (2 102 euro/m2) och i Lissabons storstadsområde ( 1 996 euro/m2) och de lägsta värdena i centrum och Alentejo (945 euro/m2 respektive 950 euro/m2). Algarve och den autonoma regionen Madeira hade den största ökningen på årsbasis (19,6 %) och Centrala regionen den lägsta (10,5 %).