I ett skriftligt svar till Lusa om ökningen av SARS-CoV-2-infektioner i Kina försäkrade hälsoministeriet att de portugisiska myndigheterna övervakar den epidemiologiska situationen "i samarbete med europeiska partner och internationella organisationer, nämligen inom ramen för verksamheten vid Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar".

Trots detta, och till skillnad från vissa länder, planerar Portugal inte att förstärka åtgärderna för att kontrollera och begränsa pandemin.

"För närvarande, och enligt tillgänglig information, planeras inga ändringar av förfaranden eller ytterligare åtgärder, och den genomiska övervakningen av SARS-CoV-2 fortsätter genom det nationella referenslaboratoriet", säger hälsoministeriet.

Det plötsliga slutet på Kinas "nollkoviditetspolitik" väcker oro i flera länder, bland annat i USA, som överväger inreserestriktioner för kinesiska resenärer, eftersom Kina för närvarande står inför den största smittvågen i världen, som förstärks av uppkomsten av nya varianter.

Bristen på öppenhet när det gäller antalet smittor, som myndigheterna har slutat att publicera dagligen och säger att det är svårt att räkna eftersom testerna inte längre är obligatoriska, ger också anledning till oro.

Med tanke på ökningen av antalet smittor har den italienska regeringen redan meddelat att det är obligatoriskt att utföra ett covid-19-test för resenärer från Kina, en åtgärd som tidigare har genomförts i Lombardiet, där den internationella flygplatsen Malpensa i Milano ligger.