Regeringsgodkända löner

Den gamla minimilönen var inte 706 euro, utan 17 % högre. Företagen måste betala 5 euro per dag för mat och ytterligare 1 euro per dag för transport som går till arbetstagaren och sedan ytterligare 33 % för skatter, socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringar, vilket vanligtvis uppgick till nästan 1 000 euro. Sedan betalar man 14 månader för 11 arbetade månader.

Den federala minimilönen i USA är 7,25 dollar brutto, inte netto som i Portugal, och det finns ingen gratis SNS och inga 14 månader och 1 månads semester. Vi höjer minimilönen med 7 % ... men leverantörernas priser stiger med 10 % ... och våra med 10 % för att nå lönsamhet. Ja, jag har ett företag i Algarve och ja, mina anställda (7) får ungefär två gånger minimilönen ... men 50 % går till provisioner och bonusar ... vilket de flesta människor inte vill ha ... de flesta vill ha garanterade löner ... välgaranterade löner finns inom den offentliga sektorn ...

NAMN OCH ADRESS UNDANHÅLLNA