Enligt ASAE har 170 ekonomiska aktörer inspekterats inom ramen för Turismo Seguro och 28 administrativa förfaranden har inletts.

Bland de överträdelser som kontrollerats finns lokala inkvarteringsanläggningar som inte är registrerade eller med föråldrade registreringar, avsaknad av eller upplagd efter tidsfristens utgång av den lokala anläggningens identifikationsskylt eller identifikationsskylten för klassificeringen av turistföretaget, bristande efterlevnad av säkerhetskraven för lokala inkvarteringsanläggningar, överträdelse av reglerna för identifiering och reklam för lokala inkvarteringsanläggningar och avsaknad av en klagomålsbok.

Insatsen har ägt rum i hela Portugal.