"Det finns mycket oroande begränsningar för vägtrafiken till följd av den betydande trafikökningen under julhelgen och de ogynnsamma väderförhållanden som råder vid denna tid på året".

Föreningen konstaterade att det finns "långa väntetider" för tjänster, vilket ytterligare kan försämra trafiksäkerheten.

Som en följd av detta finns det, enligt ARAN, många fall av fordon som överges på allmänna vägar.

"[...] ARAN uttrycker sin oro och uppmanar alla parter att engagera sig för att lösa eller åtminstone mildra dessa begränsningar och svårigheter, vilket är brådskande", avslutade han.