Enligt ACAP - Associação Automóvel de Portugal: "Under 2022 togs 185 291 nya fordon i bruk, vilket var en minskning med 30,8 % jämfört med 2019, trots att jämförelsen med 2021 visade en liten ökning med 2,8 %".

Om man bara tar hänsyn till december månad 2022 registrerades 18 356 motorfordon av de lagliga företrädarna för varumärket som är verksamt i Portugal, vilket är 12,4 % mer jämfört med december 2021 och 19,1 % mindre jämfört med december 2019.

Sett till typ uppgick registreringarna av lätta personbilar från januari till december till 156 250, en ökning med 6,6 % jämfört med samma period föregående år och en minskning med 30,2 % jämfört med 2019.

I december registrerades 14 698 nya personbilar i Portugal, en ökning med 16,6 % jämfört med samma månad föregående år och en minskning med 17,1 % jämfört med samma månad 2019.

Uppgifterna visar att 40,5 % av de nyregistrerade personbilarna från januari till december drevs av andra energislag, nämligen el- och hybridbilar.

Av dessa var 15,4 % hybridfordon (HEV), 11,4 % elfordon (BEV) och 10,3 % plug-in hybridelfordon (PHEV).

När det gäller lätta lastbilar uppgick marknaden i ackumulerade termer till 23 541 enheter, en minskning med 18,2 % jämfört med 2021 och 38,8 % jämfört med 2019.

Marknaden för lätta lastbilar uppvisade i december 2022 en negativ utveckling på 7,0 % jämfört med december 2021, till 3 052 registrerade enheter, och 32,8 % jämfört med samma månad 2019.


Relaterad artikel -Vilken är den mest sålda bilen i Europa?


Author
TPN/Lusa