Sedan den 1 januari får fordon i klass 1 betala 2 euro (plus 10 cent) på 25 de Abrilbron och 3,05 euro (plus 15 cent) på Vasco da Gama-bron.

Vägtullarna på broarna kommer att öka med i genomsnitt 4,9 % under 2023, i enlighet med den åtgärd som godkändes av ministerrådet i december. Värdena var dock långt ifrån den höjning på 10,5 % som koncessionshavarna ursprungligen föreslog för att möta den inflation som noterades i oktober, vilket föreskrivs i lagen.


Author
TPN