I ett uttalande meddelade den regionala hälso- och sjukvårdsförvaltningen(ARS) i Algarve att av de totalt 174 läkarna genomgår 134 allmän utbildning och 40 specialistutbildning vid Centro Hospitalar Universitário do Algarve(CHUA).

Läkarpraktik äger rum efter en examen eller en integrerad masterexamen i medicin och motsvarar en process av specialiserad medicinsk utbildning, teoretisk och praktisk, som syftar till att göra läkaren i stånd att praktisera tekniskt.

Under det första året, som kallas allmän utbildning, tillbringar läkarna nio månader inom sjukhusvården för internmedicin, barnmedicin och allmän kirurgi, medan de återstående tre månaderna ägnas åt specialiteten allmän- och familjemedicin samt folkhälsa.

Den specialiserade utbildningen kan pågå i fyra till sex år, beroende på specialitet.

Som en del av den specialiserade utbildningen placerades AT-läkarna på sjukhusen i Faro och Portimão inom specialiteterna anestesiologi (två), kardiologi (en), allmän kirurgi (två), infektionssjukdomar (en), gastroenterologi (en), gynekologi och obstetrik (tre) och immunoallergologi (en), Fysikalisk medicin och rehabilitering (fyra), intensivvård (tre), internmedicin (sju), nefrologi (en), neurokirurgi (en), medicinsk onkologi (två), öron- och halsläkare (en), klinisk patologi (en), pediatrik (två), lungmedicin (två), psykiatri (två), radiologi (två) och reumatologi (en).

CHUA meddelade att man förutom de 174 internläkarna även fick fyra farmaceuter som kommer att slutföra sin utbildning vid institutionen under de kommande fyra åren.