Valet av detta ord, som fick 53 procent av rösterna, motiverades med "Rysslands invasion av Ukraina [som] startade den största militära konflikten i Europa sedan andra världskriget [1939-1945]".

På andra plats, med 18 procent av röstningsintentionerna, kom ordet "inflation" följt av "brådska", med 6,6 procent.

På fjärde plats kom "drottning", med 5,3 %, och "energi", med 4,8 %, på femte plats, följt av "torka", "missbruk" och "cyberattack", med 3,9 %, 3,2 % respektive 2 % av rösterna.

Listan avslutades av orden "nuclear" och "interest", båda med 1,7 % av de granskade rösterna.

Listan med tio valda ord röstades fram online mellan den 1 och 31 december.

I Portugal valdes förra året "vaccin" till årets ord, efter "saudade" (2020).