Rapporten från generaldirektoratet för hälsa för veckan 26 december-1 januari visar en ökning med 5,1 % av antalet akuta episoder av alla orsaker (124 021 episoder) jämfört med föregående vecka, men en minskning av antalet fall på grund av influensaliknande sjukdomar (0,8 %; -0,1 procentenheter jämfört med föregående vecka) och luftvägsinfektioner (10,7 %; -0,4 procentenheter).

"Jämfört med tidigare influensasäsonger var det en tidigare ökning av antalet akuta episoder på grund av influensasyndrom, dock fortfarande lägre än under säsongerna före 2020", står det i rapporten Seasonal Health Response Report - Surveillance and Monitoring.

Det högsta antalet akuta influensafall fanns hos personer i åldern 19-59 år (41,8 %), följt av personer i åldern 65 år eller äldre (28,1 %), hänvisar man till uppgifterna, som pekar på en ökning av fall på grund av influensasyndrom som krävde sjukhusvård (13,1 %; + 0,4 procentenheter jämfört med föregående vecka).

Andelen patienter med influensa på intensivvårdsavdelningar (ICU) ökade något (1,1 %), och sedan säsongens början var de flesta patienterna över 65 år (55,8 %) och de flesta ( 81.4%) med en underliggande kronisk sjukdom.

Den 1 januari rapporterades 354 fall av personer som lagts in på sjukhus med covid-19 (-4 % jämfört med föregående vecka), varav 35 på intensivvårdsavdelningar (-24 %), står det i rapporten, och man tillägger att denna siffra motsvarar 13 .7 % av beredskapsnivån på 255 belagda intensivvårdsavdelningar.

I rapporten noteras också "en möjlig nedåtgående trend" i antalet inskrivningar på avdelningen för respiratoriskt syncytialvirus (RSV) hos barn under två år.

Den allmänna dödligheten "låg inom ramen för förväntningarna för årstiden" och den specifika dödligheten i samband med covid-19 visade en nedåtgående trend, under den tröskel som rekommenderas av Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar(ECDC), enligt rapporten.

Enligt uppgifterna ligger influensavaccinationstäckningen (74 %) nära det som rekommenderas av ECDC och Världshälsoorganisationen (75 %) för åldersgrupper som är 65 år och äldre.