I ett uttalande sade IPMA att jordbävningen, som upptäcktes av stationerna i fastlandets seismiska nätverk, inte orsakade några person- eller materiella skador, enligt den information som finns tillgänglig hittills.

Jordbävningen "kändes med maximal intensitet III på den modifierade Mercalli-skalan i kommunerna Lagoa (Faro), Cascais och Lissabon", tillade institutet.

9 ), stark (6.0-6.9), stor (7.0-7.9), viktig (8.0-8.9), exceptionell (9.0-9.9) och extrem (när den är större än 10).