Henry befordrade Thomas till lordkansler. När ärkebiskopen av Canterbury dog blev Thomas den nya ärkebiskopen 1162.

Henrik trodde att han genom att ha sin gode vän som ärkebiskop skulle kunna genomdriva sin vilja i kyrkan. Thomas hade dock haft något av en religiös omvändelse och hans lojalitet gick i slutändan till kyrkan.

Henrik och Thomas var ofta i konflikt om kyrkans och kungens rättigheter, vilket ledde till att Thomas landsförvisades till Frankrike i sex år.

Han återvände till England och när han firade mässa i Canterburykatedralen mördades Thomas av fyra riddare. Anhängare av kung Henrik.

Den 29 december firas Saint Thomas Becketts högtidsdag.

Thomas är skyddshelgon för det sekulära prästerskapet.

Av Teresa Mulgrew