Enligt bulletinen fanns det en "betydande minskning av situationen med meteorologisk torka, som slutade i praktiskt taget hela territoriet" på fastlandet, där endast 6,5 % var i torka den 31 december, men svagt, motsvarande "vissa platser i det inre söder".

IPMA:s klimatrapport, som publiceras varje månad och endast omfattar Portugals fastland, anger att december förra året var "mycket regnig och extremt varm", och att det var den varmaste december under de senaste 92 åren.

Enligt IPMA var medelvärdet för den högsta lufttemperaturen 15,87ºC och den lägsta 9,58ºC, båda över det normala.

I december regnade det 250,4 millimeter, vilket motsvarar 174 % av det normala värdet, vilket är det näst högsta värdet för månaden sedan 2000 (då 311,5 millimeter föll på kontinenten).

Det portugisiska institutet för hav och atmosfär har noterat en "mycket betydande ökning av andelen vatten i marken".

Vattenhållningskapaciteten är dock lägre "på vissa platser i Baixo Alentejo och Algarve och ibland i Alto Alentejo".